Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - województwo: Warmińsko-mazurskie

Władze Sojuszu Lewicy Demokratycznej województwa warmińsko-mazurskiego:

  1. Mańkut Władysław – Przewodniczący RW
  2. Dziedzioło Hanna – Sekretarz RW
  3. Pec Cezary – Wiceprzewodniczący RW
  4. Pieniak Jarosław - Wiceprzewodniczący RW
  5. Szczypiński Zbigniew – Wiceprzewodniczący RW

Przewodniczący Struktur Powiatowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej województwa warmińsko-mazurskiego:

1.      Bednarz Elżbieta – Przewodnicząca SLD w powiecie bartoszyckim

2.      Przyborowski Wincenty – Przewodniczący SLD w powiecie braniewskim

3.      Kordecki Kazimierz – Przewodniczący SLD w powiecie działdowskim

4.      Nowak Janusz – Przewodniczący SLD w Elblągu

5.      -------------------- – Przewodniczący SLD w powiecie elbląskim

6.      Dracewicz Dariusz – Przewodniczący SLD w powiecie ełckim

7.      Kowalczyk Dariusz – Przewodniczący SLD w powiecie giżyckim

8.      Jankowska Ewa – Przewodnicząca SLD w powiecie gołdapskim

9.      Woźniak Marcin – Przewodniczący SLD w powiecie iławskim

10.    Pieniak Jarosław – Przewodniczący SLD w powiecie kętrzyńskim

11.    Poddubiuk Artur  – Przewodniczący SLD w powiecie lidzbarskim

12.    Zając Andrzej – Przewodniczący SLD w powiecie mrągowskim

13.    Maliszewski Krzysztof – Przewodniczący SLD w powiecie nidzickim

14.    ------------------- – Przewodniczący SLD w powiecie nowomiejskim

15.    ------------------- – Przewodniczący SLD w powiecie oleckim

16.    Kacprzycki Krzysztof – Przewodniczący SLD w Olsztynie

17.    Szczypiński Zbigniew – Przewodniczący SLD w powiecie olsztyńskim

18.    Pec Cezary – Przewodniczący SLD w powiecie ostródzkim

19.    Adamiec Bazyl – Przewodniczący SLD w powiecie piskim

20.    Leska Arkadiusz – Przewodniczący SLD w powiecie szczycieńskim

21.    Krzemiński Henryk – Przewodniczący SLD w powiecie węgorzewskim