Sojusz Lewicy Demokratycznej

JANUSZ NOWAK - PRZEWODNICZĄCY RM SLD w ELBLĄGU

Janusz Nowak - Przewodniczący Rady Mieskiej SLD w Elblągu.

Janusz Nowak - Urodziłem się w 1958 r. w Elblągu. Całe moje życie zawodowe i prywatne zawsze łączyłem z tym miastem. Jak śpiewa Mesajah – Jestem Stąd.

Dyscypliny, charakteru i pracowitości uczył mnie mój ojciec – oficer Wojska Polskiego. Mama uczyła odpowiedzialności i wrażliwości na innych. W Elblągu ukończyłem szkołę muzyczną w klasie trąbki, następnie II LO – profil matematyczno- fizyczny. Dalsza edukacja wyznaczyła mój zawód i to, czym zajmuję się do dziś. I tak w 1982r. ukończyłem Politechnikę Gdańską, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego . Rok 1996 to podyplomowe studia prawno-menadżerskie. Pracę w samorządzie poprzedziły studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Europejskie Prawo Samorządowe.

Moje życie to praca, samorząd i rodzina. I oczywiście, wbrew kolejności wymieniania, rodzina stanowi dla mnie wartość najwyższą. Moją żonę Alicję poznałem na studiach, mamy troje dzieci . Mimo problemów, które dotykają większość rodzin w Polsce, jesteśmy rodziną szczęśliwą i spełnioną. Radością jest to, że najstarszy syn Przemek całkowicie się usamodzielnił-skończył studia, ożenił się, mieszka i pracuje w Warszawie. Córka Agnieszka jest we Francji, tam obroniła doktorat z biotechnologii i dalej pracuje naukowo. Najmłodszy syn jest tegorocznym maturzystą.

Swoją pracę zawodową zaczynałem w Przedsiębiorstwie Budownictwa Lądowego w Elblągu- na stanowiskach: od majstra do dyrektora. Kolejne miejsca pracy zawsze wiązały się z budownictwem lub gospodarką komunalną. Dziś pracuję w Gaz & Oil Project Management sp. z o.o. w Elblągu.

Uważam, że człowiek stale powinien się rozwijać, aktualizować wiedzę, otwierać na nowe. W sprawach zawodowych powinien być profesjonalistą, który branżę reprezentuje, ale i umacnia ją swoimi kompetencjami. Zawsze było dla mnie ważne doskonalenie zawodowe, kształcenie nowych umiejętności, zdobywanie doswiadczenia. Właśnie dlatego uprawnienia budowlane o charakterze wykonawczym ostanio poszerzyłem o zakres umozliwiający projektowanie. Z drugiej strony, istotne było i jest, budowanie tożsamości branżowej-dlatego zostałem członkiem założycielem Izby Inżynierów Budownictwa.

Zawsze uważałem, że w działalności społecznej i politycznej-szczególnie w pracy samorządowej, kluczowe powinny być kompetencje. Dlatego najpierw kompetencje zawodowe, potem praca w samorządzie – nigdy odwrotnie. Mam oczywiście świadomość, że nikt nie wie wszystkiego – ale wiem, jak ważne jest , by wiedzieć, gdzie szukać informacji. Od 1994 r. byłem radnym Rady Miejskiej w Elblągu (w kadencjach 2002-2006 i 2006-2010 przewodniczącym Rady). Byłem również Przewodniczącym Rady Gospodarczej Elbląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Elblągu.

Mówi się, że życiem prywatnym rządzą trochę inne reguły niż te, które mają zastosowanie w życiu zawodowym, czy w służbie publicznej. Na pewno jednak wszędzie obowiązuje przyzwoitość, odpowiedzialność, wiarygodność i konsekwencja. Jeżeli jeszcze, kierując się wiedzą i rozsądkiem , będziemy skuteczni – to można mówić o sukcesie.

Soundtrack mojego życia to nie hard rock z lat 80-tych, ale czasem słucham Guns N’Rose. Ścieżki dźwiękowe, którymi przemierzam setki kilometrów, to zdecydowanie: Pink Floyd, Genesis, The Rolling Stones, Led Zeppelin. Czasem zabieram Franka Zappę, Milesa Davisa, Billie Holiday. Ale ostatecznie zawsze w drodze jest Surf Rider a w domu Quentin Tarantino i … Czterej pancerni i pies.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z