Sojusz Lewicy Demokratycznej

Małgorzata Sowicka - Członek W-M RW SLD

Małgorzata Sowicka

 • członek Rady Miejskiej SLD w  Elblągu
 • członek Warmińsko-Mazurskiej Rady SLD w Olsztynie
 • Kandydatka  do Sejmu z listy SLD w 2011 r.

Polonista, logopeda, specjalista emisji głosu.

Konsultant ds. języka polskiego w Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego, przewodniczący zespołów egzaminacyjnych, trener przewodniczących i weryfikatorów.

Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, wykładowca na studiach podyplomowych.

Aktywnie współpracuje z OKE i CKE  m.in. w zakresie budowania schematów oceniania zadań maturalnych z języka polskiego oraz w pracach projektu CKE „Budowa banku zadań”. Jest autorką i współautorką publikacji dotyczących egzaminów zewnętrznych. Systematycznie prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i grup przedmiotowych z zakresu egzaminów zewnętrznych.

W 2012 roku uzyskała certyfikat  SORE z zakresu nowego systemu wspomagania szkół i placówek. Jako konsultant W-M ODN w Elblągu obejmuje opieką merytoryczną nauczycieli języka polskiego z 9 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Elblągu, członek Zarządu Okręgu w Olsztynie.

Pomysłodawca i koordynator  Nauczycielskiego Centrum Pomocy Rodzinie  przy ZNP w Elblągu.

Za swoją pracę wielokrotnie nagradzana, w tym  Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Medalem KEN.

Ukończyła  kurs dla kandydatów dla członków rad nadzorczych zakończony pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego  przeprowadzonego  w Ministerstwie Skarbu Państwa

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z