Sojusz Lewicy Demokratycznej

Jerzy Czepułkowski - Przewodniczący RP SLD w Ełku

Jerzy Czepułkowski – były nauczyciel i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ełku. W latach 1994-1998 wiceprezydent miasta. To właśnie w tych latach zbudowano oczyszczalnię ścieków, stację uzdatniania wody, dwujezdniową ulicę Kilińskiego z przejściem podziemnym, pływalnię i plażę miejską, którą zlikwidowały obecne władze Ełku. W latach 1997-2005 poseł na Sejm RP. Wtedy wspólnie z ełcką posłanką z AWS doprowadził do wznowienia budowy szpitali – cywilnego i wojskowego – poprzez wprowadzenie ich do planu inwestycji centralnych a następnie kontraktów w nowopowstałych województwach. Brał aktywny udział w pracach nad reformą administracyjną kraju i tworzeniu aktualnie obowiązującego prawa samorządowego w Polsce. Jest współautorem (jednym z pięciu) ustroju Miasta Stołecznego Warszawy. Współpracując z władzami samorządowymi uczestniczył w procesie przekształcania ełckiej służby zdrowia przywożąc "technologię" i ekspertów z min. zdrowia. W kadencji 2001-2005 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej Sejmu RP, kierując procesem przebudowy polskiego systemu prawnego w celu jego dostosowania do prawa Unii Europejskiej. Równocześnie był wiceprzewodniczącym komisji śledczej d/s PZU. W 2004 roku w rankingu posłów prowadzonym przez tygodnik Polityka znalazł się na 6 miejscu wśród 12 najlepszych posłów w Sejmie IV Kadencji. Od 2006 roku radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Ełku. Przewodniczacy Zarzadu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z siedzibą w Ełku. Jest przewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Ełku i członkiem Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z