Sojusz Lewicy Demokratycznej

Tadeusz Iwiński - Członek Zarządu Krajowego SLD

Tadeus Iwiński - życiorys

- mgr inż. chemii (z doświadczeniem pracy w przemyśle).

- doktorat i habilitacja w zakresie stosunków międzynarodowych.

- profesor nauk humanistycznych.

- stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, Mass. (1977-78) i IREX-u na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (1988).

- w latach 80-tych współpracował z Uniwersytetem ONZ w Tokio.

- kierownik dwóch ekspedycji naukowych w Afryce i świecie arabskim.

- autor wielu książek z dziedziny systemów politycznych kapitalizmu i stosunków międzynarodowych, m.in. „Portugalia na zakręcie historii”, „Ruch

  rewolucyjny w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskie”, „Współczesny neokolonializm”.

- 1980-89 – członek prezydium Komitetu Badań Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej Polskiej Akademii Nauk, 1987-95 i w okresie 1999-2004 – członek

   Komitetu Nauk Politycznych PAN, 1989-1990 dyrektor Instytutu Nauk Politycznych ANS.

- wiceprzewodniczący Polskiej Rady Azji i Pacyfiku.

- profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (od 1999; od 1992 prof. WSP w Olsztynie).

- włada kilkunastoma językami.

- sześciokrotnie (w 1991, 1993, 1997, 2001, 2005 i 2007 r.), wybierany do Sejmu z listy SLD (w 2007 r. z list LiD) z regionu Warmii i Mazur (w tym 4-krotnie

  z największą liczbą głosów spośród kandydatów ze wszystkich list w okręgu; 1991 r. – 13.356 głosów, 1993 r. – 22.859 głosów, 1997 r. – 39.709 głosów,

  2001 r. – 37.934 głosów, 2005 r. – 9.734 głosów), 2007 r. - 18.408 głosów, tj. 43,7% głosów oddanych na listę LiD w okręgu 35 Olsztyn.

- od połowy 2004 r. do października 2005 r. – wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu.

- od kwietnia 2005 r. do października 2005 r. – członek sejmowej Komisji Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

- od 1991 r. członek delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 1993-97 i ponownie od 2001 do grudnia 2005 r. -

  przewodniczący delegacji, obecnie – wiceprzewodniczący delegacji.

- w latach 1994-98 i od stycznia 2003 do lutego 2005 r. wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Z ramienia

  Rady kierował licznymi misjami międzynarodowymi (zwłaszcza o charakterze humanitarnym), m.in. w b. Jugosławii, na Kaukazie (w tym w Czeczenii), w

  Rwandzie i Burundi, na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie i w Kazachstanie.

- przewodniczący Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. Migracji, Uchodźców i Demografii (od stycznia 2001 do lutego 2004).

  od maja 2003 (przez rok) w grupie polskich parlamentarzystów-obserwatorów w Parlamencie Europejskim.

- w okresie V-VII 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego.

- członek PZPR; członek-założyciel Socjaldemokracji RP, kolejno: od II.1990 r. - członek Centralnego Komitetu Wykonawczego (i przewodniczący

  organizacji warszawskiej), prezydium, a następnie (1997-99) wiceprzewodniczący SdRP.

- od początku odpowiedzialny za sprawy i kontakty międzynarodowe; wniósł zasadniczy wkład w przyjęcie SdRP do Międzynarodówki Socjalistycznej, -

  Partii Europejskich Socjalistów i doprowadzenie do silnej pozycji międzynarodowej partii.

- od połowy 1999 r. członek Zarządu Tymczasowej Rady Krajowej SLD; na I, II i III Kongresie SLD oraz po Konwencji w maju 2005 r. wybierany do

  Zarządu Krajowego.

- z ramienia SLD członek Prezydium Partii Europejskich Socjalistów i władz Międzynarodówki Socjalistycznej.

- od października 2001 do lipca 2004 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe w rządach

  Leszka Millera i Marka Belki.

 • Adres:
  ul. Kopernika 45,p. 13 10-512 Olsztyn tel. 089/ 523-56-86 fax 089/ 523-56-15
 • Telefon:
 • E-mail:
  tadeusz@iwinski.pl
 • www:
  www.iwinski.pl

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z