Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władysław Mańkut - Przewodniczący W-M RW SLD

Władysław Mańkut – ur. w 1947 roku w Siebieczowie.

Ukończył studia na kierunku Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo - Technicznej (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w Olsztynie (1972). A także studia podyplomowe na kierunku humanistycznym na Uniwersytecie Gdańskim (1989) oraz w zakresie prawa bankowego i bankowości na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993).

Pracował w Związku Młodzieży Wiejskiej jako Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego (1973-1975). Był Naczelnikiem Miasta i Gminy Pieniężno (1975-1977). W latach 1977-1990 pracował na wielu kierowniczych stanowiskach w strukturach władz byłego województwa elbląskiego, a w latach 1990 - 2000 na stanowisku dyrektora Oddziału Banku Rozwoju Rolnictwa "Rolbank" S.A. i Banku Zachodniego S.A. w Elblągu. Organizator i pierwszy dyrektor polskiej placówki bankowej w Kaliningradzie.

Członek Rady Nadzorczej Hurtowego Rynku Rolnego "Giełda Elbląska" S.A. (1995-1998).

Od 2001 r. pracował na stanowisku Dyrektora Regionu Północ w przedsiębiorstwie Elektrim - Megadex S.A. w Elblągu, a od czerwca 2004 r. - manager ds. rozwoju biznesu w firmie SNC - Lavalin Megadex. Od roku 2006 był dyrektorem ds. rozwoju biznesu w ABB Zamech Gazpetro.

Jako Wojewoda Elbląski w latach 1996-1997 kierował przygotowaniem opracowania "Programu restrukturyzacji województw Polski północnej w aspekcie walki z bezrobociem".

Członek - założyciel Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pierwszy Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SdRP w Elblągu oraz Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

W 1998 został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju (1998-2001), gdzie jednocześnie kierował pracami zespołu redakcyjnego Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W latach 1998-2001 członek rady społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Członek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Bokserskiego.

Inicjator powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, od 1998 do 2007 roku przewodniczący konwentu tej uczelni. Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w latach 1999-2008, Prezes Elbląskiej Fundacji Akademickiej (od 2001 r.). Członek Lions Club Elbląg od 1993 roku.

 • Adres:
  10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 III piętro tel.
 • Telefon:
  +48600434005
 • E-mail:
  wmankut@sld.org.pl
 • www:
  www.wm.sld.org.pl

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z